Integritetspolicy

För att administrera Stjärnmärkts Mina sidor behöver Svenskt Demenscentrum samla in och lagra en del personuppgifter. Vi efterfrågar endast uppgifter som är nödvändiga för att kunna granska om enheter uppfyller villkoren för att bli Stjärnmärkta. Det handlar om för- och efternamn. Enhetschefer och Stjärninstruktörer behöver även ange kontaktuppgifter som är knutna till arbetet (mobilnummer och e-postadress).

IT-företaget Extrude är den enda externa aktör som har tillgång uppgifterna. Genom avtal med Extrude har vi säkerställt att inga uppgifter lämnas ut till tredje part.

De personuppgifter vi samlar in behandlas varsamt och med respekt för den personliga integriteten, i enlighet med EU:s dataskyddslag GDPR. Du kan när som helst kontakta oss för att få veta vilka personuppgifter som finns lagrade om dig. Du har även rätt att få dina personuppgifter raderade, det gäller för all personal som deltar i utbildningsmodellen Stjärnmärkt.